สรุปเหรียญการแข่งขัน จังหวัดชัยภูมิ
สรุปเหรียญทอง
วันที่ชนิดกีฬา
1
1 กันยายน 2556
มวยปล้ำชาย ประเภท เกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
2
1 กันยายน 2556
มวยปล้ำชาย ประเภท เกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก.
3
10 กันยายน 2556
ตะกร้อลอดห่วงกติกาไทย ชาย
4
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 1 คน ชาย 1000 เมตร
5
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 1 คน หญิง 1000 เมตร
6
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 2 คน หญิง 1000 เมตร
7
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 1 คน ชาย 500 เมตร
8
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 1 คน หญิง 500 เมตร
9
12 กันยายน 2556
เรือกรรเชียง 2 คน หญิง 500 เมตร
10
12 กันยายน 2556
วูซู หญิง ประเภทประลองยุทธ รุ่นไม่เกิน 52 กก.
11
12 กันยายน 2556
ซอฟต์บอล ชาย
12
12 กันยายน 2556
ซอฟท์บอล หญิง

สรุปเหรียญเงิน
วันที่ชนิดกีฬา
1
1 กันยายน 2556
มวยปล้ำชาย ประเภท เกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
2
10 กันยายน 2556
กรีฑา (ชาย) วิ่ง 200 เมตร
3
10 กันยายน 2556
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กก.
4
10 กันยายน 2556
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวทเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กก.
5
11 กันยายน 2555
เทนนิส ประเภทชายเดี่ยว
6
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน ชาย 1000 เมตร
7
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน หญิง 1000 เมตร
8
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 2 คน หญิง 1000 เมตร
9
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน ชาย 500 เมตร
10
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน หญิง 500 เมตร
11
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 2 คน หญิง 500 เมตร
12
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน ชาย 200 เมตร
13
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 1 คน หญิง 200 เมตร
14
12 กันยายน 2556
เรือคยัค 2 คน หญิง 200 เมตร
15
5 กันยนยน 2556
การแข่งขันจักรยาน ประเภทภูเขา ครอสคันทรี หญิง
16
5 กันยายน 2556
ยิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนหญิง(บุคคล)
17
6 กันยายน 2556
การแข่งขันจักรยาน ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัลบุคคล 500 เมตร หญิง
18
7 กันยายน 2556
แฮนด์บอล ชาย
19
7 กันยายน 2556
แฮนด์บอล ทีมชาย
20
9 กันยายน 2556
ซอฟท์เทนนิสฯ ประเภทหญิงคู่
21
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น E น้ำหนักเกิน 65 ไม่เกิน 70 กก.
22
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น F น้ำหนักเกิน 70 ไม่เกิน 75 กก.
23
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น H น้ำหนักเกิน 80 ไม่เกิน 85 กก.
24
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต หญิง รุ่น A น้ำหนักเกิน 45 ไม่เกิน 50 กก.

สรุปเหรียญทองแดง
วันที่ชนิดกีฬา
1
10 กันยายน 2556
มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไล์เฮฟวี่เวท
2
10 กันยายน 2556
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
3
10 กันยายน 2556
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กก.
4
12 กันยายน 2556
ฮอกกี้ outdoor
5
12 กันยายน 2556
ฮอกกี้ indoor ชาย
6
12 กันยายน 2556
ฮอกกี้ indoor หญิง
7
2 กันยายน 2556
มวยปล้ำชาย ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 96 กก.
8
5 กันยายน 2556
เทวันโด หญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.
9
6 กันยายน 2556
ตะกร้อ ทีมชาย
10
7 กันยายน 2556
แฮนด์บอล หญิง
11
7 กันยายน 2556
แฮนด์บอล ทีมหญิง
12
8 กันยายน 2556
การแข่งขันจักรยาน ประเภทลู่ Scratch 6 กิโลเมตร หญิง
13
9 กันยายน 2556
กรีฑา (ชาย) วิ่ง 100 เมตร
14
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น A น้ำหนักเกิน 45 ไม่เกิน 50 กก.
15
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น B น้ำหนักเกิน 50 ไม่เกิน 55 กก.
16
9 กันยายน 2556
ปันจักสีลัต ชาย รุ่น C น้ำหนักเกิน 55 ไม่เกิน 60 กก.